POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Prin prezenta Politică de confidențialitate și condiții de utilizare, compania PICTOGRAFIC S.R.L., înregistrată în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Constantin Vârnav 25, denumită în continuare „Furnizor”, oferă vizitatorilor site-ului https://pictografic.md utilizatorii de servicii, clienții și alte persoane cu care sunt relațiile contractuale (denumit în continuare „Utilizatorii”) informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare.

Site-ul web https://pictografic.md – este o resursă informațională a companiei cu un sistem plasare online a materialelor tipografice și alte materiale promoționale personalizate, care permite utilizatorului alegerea tipului de publicitate (material publicitar) calcularea costului acestuia si plasarea comenzii prin intermediul internetului.

Utilizatorul încheie un contract de colaborare sau unic cu compania PICTOGRAFIC S.R.L., care oferă servicii în domeniului de elaborare și producere a materialelor publicitare si promoționale, la care utilizatorul calculează costul comenzii prin formularul de calcul prezentat pe site pentru fiecare produs în parte.

Protecția datelor cu caracter personal, pe care utilizatorul le-a furnizat direct către furnizorul de servicii și anume Tipografia – PICTOGRAFIC S.R.L. (de exemplu, la completarea formularelor și plasarea comenzilor), este reglementată de prevederile unui astfel de contract între utilizator și furnizorul de servicii PICTOGRAFIC S.R.L. ( ținând cont de legislația în vigoare în Republica Moldova).

Definițiile utilizate în această Politică au o valoare specificată în Termenii de utilizare în vigoare.

Utilizatorul este de acord și se angajează:

 • Să furnizeze următoarele date personale: numele și prenumele, vârsta, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul cardului de credit sau de debit și datele despre utilizator, cu plata de rezervare sau plata în avans pentru scopuri de procedura de rezervare și, prin urmare, pentru executarea contractului între furnizor și utilizator);
 • Că datele menționate în paragraful precedent sunt necesare pentru plasarea comenzii, precum și pentru executarea ulterioară a acesteia (contractului) și, prin urmare, utilizatorul transferă furnizorului de servicii de tipografie pentru elaborarea și producerea materialelor publicitare.

Folosind site-ul web https://pictografic.md, utilizatorul știe și confirmă următoarele:

 • Date cu caracter personal (date cu privire la care utilizatorul a furnizat acordul, datele care trebuie să fie prelucrate pentru a efectua contractuale și juridice a obligațiilor, precum și date despre carduri de credit, colectate în timpul utilizării sistemului de rezervare), sunt tratate în conformitate cu legislația în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, în special, în conformitate cu Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
 • Fiecare prelucrare și scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale utilizatorului urmează din unul dintre motivele valabile pentru prelucrarea datelor, adică din cele de mai jos:
  • Contractul (datele cu caracter personal necesare pentru încheierea și executarea contractului, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale necesare).
  • Legislația (datele cu caracter personal care trebuie colectate și/sau stocate în conformitate cu normele de reglementare).
  • Consimțământul direct al utilizatorului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (numai pentru datele și scopurile în care utilizatorul a acordat consimțământul direct. În cazurile în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul utilizatorului, acest consimțământ poate fi retras în orice moment).
 • Datele cu caracter personal pot fi procesate și în baza intereselor legitime, adică în scopul efectuării cercetărilor și/sau analizelor statistice, care pot fi efectuate în scopul îmbunătățirii continue a experienței utilizatorului și a calității serviciilor, precum și pentru planificarea și dezvoltarea în continuare a serviciilor prestate. Cantitatea minimă de date cu caracter personal, împreună cu anonimizarea și pseudonimizarea, este luată în considerare în cadrul cercetării și analizei statistice, astfel încât datele personale utilizate să nu permită identificarea unui utilizator individual.
 • Consimțământul poate fi revocat în scris folosind formularul de contact de feedback, disponibil la adresa https://pictografic.md/contacte. În cazul în care utilizatorul renunță la acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, se oprește prelucrarea datelor cu caracter personal colectate pe baza acordului, sau se oprește prelucrarea acestor date în scopurile pentru care a fost acordat consimțământul.
 • Utilizatorii de date cu caracter personal sunt PICTOGRAFIC S.R.L, precum și organele de stat la solicitarea acestora, cu condiția că fiecare utilizare a datelor cu caracter personal contractuale la Tipografia – PICTOGRAFIC S.R.L. se bazează pe relații contractuale, care corespund cerințelor referitoare la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. Accesul la datele personale este permis numai pentru acest scop și, în măsura necesară pentru furnizarea serviciului.
 • Adresa de e-mail de utilizator vor fi folosite pentru a notifica utilizatorul cu privire la momentul plasării comenzii, inclusiv trimiterea confirmarea sau modificarea comenzii, precum și pentru a informa utilizatorul cu privire la actualizări și modificări pe site-ul furnizorului de servicii https://pictografic.md când acest lucru se aplică la executarea contractului.
 • Numărul de telefon al utilizatorului va fi utilizat numai în situații de urgență legate de executarea Contractului, cum ar fi defecțiuni ale echipanentelor, probleme privind calitatea imprimării sau probleme legate strict cu procesul de producere a comenzii.
 • Furnizorul este autorizat să trimită partenerilor statistici anonime despre utilizatorii care nu includ niciodată datele lor personale și, prin urmare, împiedică identificarea unui utilizator individual.
 • Datele cu caracter personal sunt stocate și procesate înainte de expirarea relației contractuale sau până când obligațiile contractuale sunt decontate sau îndeplinite sau până la expirarea termenului de prescripție pentru toate revendicările. Unele date cu caracter personal sunt stocate în conformitate cu legislația în vigoare (de exemplu, 10 ani pentru anumite date, în conformitate fiscale și a reglementărilor financiare) în vederea îndeplinirii angajamentelor în conformitate cu normele în vigoare, precum și în scopul depunerii de cereri sau de a răspunde față de pretențiile, dacă există, care pot apărea direct din relația dintre utilizator și PICTOGRAFIC S.R.L. sau din relația dintre PICTOGRAFIC S.R.L. și de terțe părți.
 • Are dreptul de a imprima sau de a accesa datele cu caracter personal colectate și dreptul de a corecta datele cu caracter personal în cazul în care utilizatorul consideră că datele cu caracter personal prelucrate sunt incorecte; dreptul de a șterge sau de a restricționa prelucrarea datelor, cu excepția cazului în care acestea sunt necesare pentru executarea contractului sau îndeplinirea obligațiilor legale; dreptul de a depune obiecții cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în baza intereselor legitime și dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal.
 • În cazul în care utilizatorul consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal este încălcată, acesta poate depune o plângere la oficiul tipografiei PICTOGRAFIC S.R.L.

Prin prezenta furnizorul de servicii de tipografie și elaborare a materialelor publicitare si promoționale personalizate este de acord și se obligă: să proceseze și să stocheze datele personale ale utilizatorului în conformitate cu normele și actele legislative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.